Civilinė sauga


REKOMENDACIJOS

PALEMONO MIKRORAJONO GYVENTOJAMS

PRAMONINĖS AVARIJOS UAB ,,OKSETA“ KAUNO NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO ATVEJU

 

 

Kaip elgtis esant labai didelio kiekio benzino ir dyzelino degimo produktų pasklidimui į aplinką ir dideliam teritorijos uždūminimui.

 

Įvykus pramoninei avarijai pavojingame objekte UAB ,,OKSETA“, esančiai Biruliškių g. 18A, Kaune, kurios metu į aplinką išsiliejusių benzino, dyzelino, gaisro ar suskystintų naftos dujų (SND) nutekėjimo atveju dėl didelio Palemono teritorijos uždūminimo bei benzino, dyzelino, SND kenksmingų sveikatai degimo produktų pasklidimo į aplinką, rekomenduojama:

- įsijungti radiją ,,Pūkas“, kur nuolatos bus teikiama naujausia informacija ir rekomendacijos, kaip elgtis;
- jei dėl didelio uždūminimo savo bute (name) pajutote naftos produktų degimo dūmų kvapą, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas;
- jei jaučiate, kad patalpoje ir toliau skverbiasi dūmai išeikite iš buto (namo) į lauką;
- užsidenkite burną ir nosį drėgna nosine, šaliku ar kitu audiniu, jei turite užsidėkite dujokaukę ar respiratorių, sudrėkintą marlės raištį ir skubiai palikite uždūmintą teritoriją;
- eikite statmenai vėjo krypčiai į saugią ir neužterštą dūmais vietą;
- gavus pranešimą ar nurodymą evakuotis, nedelsiant vykdykite visus šiuos nurodymus.

 

Žinotina, kad:

- esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai;
- pavojingos cheminės medžiagos ir jų degimo produktai stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtina, kad šios dalys būtų apsaugotos;
- dūmuose (benzino, dyzelino degimo produktuose) yra azoto oksidų (NOx). Išsiliejus ir užsidegus 5000 m3 benzino ar dyzelino rezervuarui,  galimo žmonių sveikatos pavojaus maksimali azoto oksidų (NOx) prognozuojama zona sudarys 1,045 km. 

Išeidami iš namų:

- išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandens čiaupus;
- užrakinkite duris,
- nepamirškite savo naminių gyvūnų ir juos paimkite kartu;
- nepamirškite savo kaimynų ir pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus, pasidomėkite ar yra kam pasirūpinti apie šalia Jūsų gyvenančiais mažamečiais vaikais, neįgaliais, seneliais, jei ne - padėkite jiems ar praneškite telefonu 112.

Būtiniausių daiktų, kurių prireiktų evakuojantis sąrašas:

- nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų, pirmos medicininės pagalbos vaistinėlės;
- dokumentai (pasas, tapatybės pažymėjimas, gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, nuosavybės dokumentai ir kt.;
- pinigai (grynieji pinigai, kreditinės banko kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
- maistas (1-2 dienoms);
- mobilusis telefonas;
- tualetiniai reikmenys;
- nešiojamas radijo imtuvas.

Kita svarbi informacija:

 

Gyventojai, taip pat, bus perspėjami apie pradedamą iš užterštos teritorijos evakuaciją panaudojant viešosios policijos ekipažų naudojamus automobilinius garsiakalbius.

Vadovaujantis gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo (Patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502) 3.3. punktu ir savivaldybės administracijos direktoriui priėmus ir paskelbus sprendimą dėl gyventojų evakavimo gyventojai įvykusios pramoninės avarijos atveju bus evakuojami į Kauno miesto 8-ą gyventojų priėmimo punktą (GPP) -Petrašiūnų vidurinę mokyklą (M. Gimbutienės g. 9) tel. 45 57 48.

GPP vadovas Petrašiūnų seniūnijos seniūnas.

Evakavimo maršrutus žiūrėti pateiktame situacijos plane 1 priedas. (Pridedama).

Evakuacija bus vykdoma: 

Esant pietvakarių vėjui evakuojama iš II– sektoriaus vienu autobusu. Evakuacija vyks maršrutu: Palemono g., Ateities pl., Gimbutienės g.

Esant Šiaurės vakarių vėjui evakuojama iš III– sektoriaus trimis autobusais. Evakuacija vyks maršrutu: Palemono g., Ateities pl,. Gimbutienės g.

Esant Šiaurės rytų vėjui evakuojama iš IV sektoriaus aštuoneriais autobusais. Evakuacija vyks trimis maršrutais:

- Mairūno takas, Ateities pl., M. Gimbutienės g.
- Jonvabalių takas, Ateities pl., M. Gimbutienės g.
- Chemijos g., Ateities pl., M. Gimbutienės g.

Galimo žmonių sveikatos pavojaus azoto oksidų (NOx) prognozuojama zona

1    PRIEDAS

Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos tarnyba
2011 12 19